Kiadványaink
OHKI kiadványok
(A kiadványainkhoz faxon történő írásos megrendelés útján juthatnak
hozzá, számlázási és postacím pontos megjelölésével.)
Faxos megrendeléshez itt lehet letölteni a nyomtatványt.
 
1.
Húsipari Továbbképző Napok: Vörösárugyártás /1990./
8.000,- Ft + ÁFA

Tartalom:
A vörösárugyártás nyersanyagai
A nyersanyagok hűtése, fagyasztása
Nyersanyag- és gyártáselőkészítés
Víz- és zsírkötő képesség, állománykialakulás
Adalék-és egyéb anyagok
Az aprítás és pépkészítés gépei
A pépesítés technológiája
Szín és színkialakulás a vörösáru-készítmények gyártásánál
Bélbetöltés, füstölés, főzés
Az eltarthatóságot befolyásoló tényezők
A csomagolás
Vörösáruk minőség-ellenőrzésének és minősítésének szempontjai
Vörösárufélék piaci helyzete és gazdaságossága

 
2.
Húsipari Továbbképző Napok: Pácolt áruk /1991./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A pácolt termékek csoportosítása és piaci helyzete
Nyersanyag származása, kitermelési eredményei
Húsok hűtése
A pácolás nyersanyagainak kiválasztása és előkészítése
Pácolási alapanyagok tulajdonságai
A szalonnák tulajdonságai
A pácoláshoz felhasznált adalékanyagok
A pácolásnál lejátszódó fizikai folyamatok
A pácolás alatt végbemenő biokémiai és kémiai folyamatok
Pácolási műveletek
A pácolás berendezései
Pácolási technológiák:
Füstölt-nyers termékek (ún. húsvéti áruk) pácolási technológiája
Hőkezelt termékek pácolási technológiája
A pácolás mikrobiológiája
A füstölés és főzés berendezései
A pácolt termékek füstölése és főzése
A csomagolás berendezései
Pácolt termékek csomagolása
Pácolt termékek minősége és fejlesztése
 
3.
Húsipari Továbbképző Napok: Kenhető termékek /1992./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A kenhető termékek és pástétomok nyersanyagai
A nyersanyagok mikrobiológiai sajátságai
Az emulziókról általában
A fontosabb nyersanyagok összetétele és tulajdonságai
A máj és a hús
Szalonna és a főbb melléktermékek
A készítményekben felhasznált egyéb anyagok
Fehérjék, gliceridek és zsírhelyettesítők
Hidrokolloidok, kombinált adalékanyagok és fűszerek
Hagyományos és új gépek az emulziógyártásban
Gyártástechnológiák
Kenhető termékek és pástétomok technológiája
Kis és nagy zsírtartalmú termékek gyártása
A késztermék mikrobiológiai minősége és ennek biztosítása
A húsipar piaci helyzete
Késztermék-minősítés, előírások, rendeletek
 
4.
Húsipari Továbbképző Napok: Szárazárugyártás /1993./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A szárazárugyártás története, fogalmak tisztázása, termékek csoportosítása
A nyersanyagok kitermelése
A nyersanyagok kémiai, biokémiai tulajdonságai, különös tekintettel a szárazáruk és gyártásuk követelményeire
A nyersanyagok mikrobiológiája
A szárazárugyártáshoz felhasznált adalékanyagok és fűszerek
A szárítás elmélete
Az érlelés biokémiája
A fermentáció
Prediktív fermentációs modellek
Starterkultúrák szerepe és hatásuk a szárazárugyártásban
A szárazárugyártás technológiája
A szárazárugyártás gépi berendezései (Kutterek, töltőgépek, klímaberendezések)
Csomagolás
Minőség és minőség-ellenőrzés. szárazáruk minőségi előírásai
A szárazáruk piaci helyzete és gazdaságossága
 
5.
Húsipari Továbbképző Napok: Húsipari tartósítás /1994./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A húsipari tartósítás története, termékromlások típusai
Az egészséges húsipari alapanyag előállításának állat-egészségügyi feltételei
A tartósítási eljárások mikrobiológiai alapjai
Hűtés és fagyasztás szerepe a húsok és húsipari termékek eltarthatóságában
A hűtés és fagyasztás műszaki megoldásai
A pácolás szerepe és gyakorlata a termékek eltarthatóságában
A szárítás szerepe a húskészítmények tartósításában
A fermentáció mint tartósítási eljárás
Az elégséges hőkezelés számítása és tervezése a húsipari termékek gyártásánál
A füstölés és hőkezelés módszerei és szerepe az eltarthatóságban
A zsiradékok avasodási folyamatai és gátlásuk, antioxidánsok
Kombinált tartósítási eljárások
Egyéb tartósítási eljárások; csomagolás
A HACCP-koncepció, minőségbiztosítás
A termékbiztonsággal kapcsolatos hazai és EU-előírások, termékfelelősség
A termékbiztonsággal kapcsolatos piaci szempontok és költségek
 
6.
Húsipari Továbbképző Napok:
Nem húseredetű anyagok alkalmazása a húsiparban /1995./
8.000,- Ft + ÁFA
  Tartalom:
Adalékanyagok felhasználása húskészítményekhez Európában. Egységes piac keresése - állásfoglalás
Nem húseredetű anyagok általános kérdései
Növényi és állati eredetű fehérjekészítmények és alkalmazásuk húskészítményekben
Egyéb élelmianyagok: gabonapelyhek, keményítők, zöldségfélék alkalmazása
Növényi hidrokolloidok, gliceridek, kombinált adalékanyagok
Pácadalékanyagok, különös tekintettel a víztartó képességet növelő hatásra (sók, foszfátok, cukrok)
Antioxidánsok és alkalmazásuk a zsír- és pigmentoxidációban
Színkialakítók és színezékek a húskészítményekben
Ízanyagok: fűszerek, fűszerkivonatok és élesztők
Füst és füstoldat szerepe
Tartósítószerek a húskészítmény-gyártásban
Starter- és védőkultúrák, kémiai savanyítószerek
Technológiai segédanyagok és felhasználásuk
Műbelek
Élelmiszerek csomagolása
A tisztítás és fertőtlenítés elvei, módszerei
A takarítás és fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzése mikrobiológiai módszerrel
Élelmi- és adalékanyagok, illetve bél- és csomagolóanyagok vizsgálati módszerei
Beszerzés és idegenáru-átvétel a minőségbiztosítási rendszer részeként
 
7.
Húsipari Továbbképző Napok: A nyers hús /1996./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
Hús és egészség
A húst alkotó állati szövetek
Vágóállatok (sertés, marha) hústermelő képessége, osztályozása. Húskihozatal értékelése a húsrészek alapján
Vágástechnológia, darabolás, hűtés, tárolás, szállítás és forgalomba hozatal higiéniája
A hús mikrobiológiája, eltarthatósága. A mikrobaszámot csökkentő eljárások (felületkezelés)
Az élelmiszer-biztonság és a minőség (ISO, HACCP)
A húsrészek használati értéke
Értékes termékek előállítása kevésbé értékes húsokból
A hús hűtése és fagyasztása során végbemenő fizikai folyamatok
A hús hűtése és fagyasztása, felengedtetés: műszaki megoldások, veszteség
Az állatvágás és hűtés fiziológiája, a hús fizikai tulajdonságai, húsminőség, az előrejelzés lehetőségei
Porhanyósság és az azt befolyásoló tényezők
Hússzín és színstabilitás
Hőkezelési műveletek hatása a húsalkotó szövetekre
A hús csomagolása
Csomagolóanyagok
Csomagolóanyagok vizsgálatának tapasztalatai
Hazai húsfogyasztási és vásárlási szokások és vélemények
 
8.
Húsipari Továbbképző Napok:
Élelmiszer-fogyasztás: egészség és veszélyek /1997./
8.000,- Ft + ÁFA
  Tartalom:
Funkcionális élelmiszerek
Hús és egészség az orvos szemszögéből
A vegetáriánus táplálkozás
Zsírok és zsírsavak
Koleszterin
Makro- és mikroelemek
Vitaminok
Fehérjék és aminosavak
Biohús
A húsfogyasztásra ható gazdasági tényezők
Fogyasztói szokások
Állati eredetű élelmiszerek maradványanyag-ellenőrzése, vizsgálati rendszere és eredményei
Kórokozók
BSE (kergemarhakór) és következményei
Megbetegedést okozó E. coli
Veszélyelemzés
A húsiparban használható élelmiszer-adalékanyagok
Állat-egészségügyi veszélyek a húsipar szemszögéből
Húsipari üzemek élelmiszer-higiéniai követelményei
Az élelmiszer-ipari gépek higiéniája
Személyi higiénia
Takarítás és fertőtlenítés az élelmiszeriparban
Közép- és nagynyomású tisztítástechnológia gépi eszközrendszere
Az ISO 14001 "Környezeti Menedzsment Rendszer" szabvány alkalmazása Magyarországon
Higiéniabiztosítás
Munkabiztonság
 
9.
Húsipari Továbbképző Napok:
A füstölés és főzés műszaki és technológiai kérdései /1998./
8.000,- Ft + ÁFA
  Tartalom:
A füstölés hatása a húskészítmények mikrobiológiai állapotára
A füstölés hatása az érzékszervi tulajdonságokra és a "veszteségekre"
A füst minőségét befolyásoló tényezők, füstölési technológiák
Alternatív füstölés
Füstölőberendezések, füstgenerátorok fejlődése napjainkig
A füstölés és főzés berendezéseinek biztonságos és környezetkímélő üzemeltetése
A hőkezelés, mint tartósító eljárás
Hőkezelési egyenértékek. Az elégséges hőkezelés biztosítása és ellenőrzése a húsipari termékeknél
A hőkezelés hatása a hús táplálkozásbiológiai értékére
A hőkezelés hatása a hús és húskészítmények érzékszervi tulajdonságaira
A hőkezelés hatása a szín kialakulására
Hőkezelési technológiák, különös tekintettel az élelmiszer-biztonságra
A hőkezelő berendezések fejlődése napjainkig
Füstölő-főző berendezések vizsgálatának tapasztalatai
 
10.
Húsipari Továbbképző Napok:
A termékfejlesztés új lehetőségei /1999./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A kereslet és az élelmiszer-ipari termékszerkezet változásai Magyarországon
A Gyulai Húskombinát Rt. gyártmányfejlesztési gyakorlata
A húsüzemek és húsipari termékek engedélyezésének és ellenőrzésének hatósági tapasztalatai
Eltarthatóságot növelő eljárások
A termékfejlesztés higiéniai megalapozása
Nem húseredetű fehérjék szerepe a termékfejlesztésben
Adalékanyagok és kombinált szerek szerepe a termékfejlesztésben
Egészséges táplálkozást szolgáló húsok és húskészítmények
Előfeldolgozott húsok, félkész termékek, késztermékek
Restrukturált hús
Biohús, bioélelmiszer
Növényi alapanyagú hústermékutánzatok
Állateledelek
A csomagolás termékfejlesztésben betöltött szerepe
Műbelek tulajdonságai a termékfejlesztés szemszögéből
A termékfejlesztés motivációi
 
11.
Húsipari Továbbképző Napok: A minőség /2000./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A minőség fogalma, a gyártók minőségpolitikája, fogyasztói igények
A sikerhez vezető út tapasztalatai a Pick Szeged Rt.-nél. Nemzeti minőségi díj 1999
Üzemi tapasztalatok a minőségbiztosítás és a HACCP terén a Gyulai Húskombinát Rt.-nél
A húsok és hústermékek mikrobiológiai vizsgálata
Az élelmiszer-minőség és a minőségi rendszerek
Húsminőség
Szárazáruk minőségi hibái
Pácolt termékek minőségi hibái
Hőkezelt termékek minőségi hibái
Érzékszervi tulajdonságok vizsgálata, eredmények értékelése
Kémiai vizsgálati módszerek, vizsgálati eredmények értékelésének módszertana
Húsipari termékek csomagolási hibái
A húsipari termékek vizsgálatánál szerzett tapasztalatok
A vágósertés-minősítés továbbfejlesztése és egységesítése
 
12.
Húsipari Továbbképző Napok: Élelmiszer-biztonság /2001./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A Megyei (fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás szerepe a HACCP-rendszer működtetésében és ellenőrzésében. a HACCP-rendszer jogszabályi háttere
Élelmiszer-biztonság az eu-ban
Vágástechnológiai módosítások a BSE-veszély megelőzése érdekében
Az élelmiszer-biztonság mikrobiológiai alapjai és háttere
A hőkezelés élelmiszer-biztonsági szerepe
Genetikailag módosított élelmiszerek (GMO)
Allergia, adalékanyagok szerepe az allergiás megbetegedések növekedésében
Nemzetközi együttműködés az élelmiszer-biztonsági rendszerek oktatásában
Az élelmiszer-biztonság társadalmi hatása
E. coli, szalmonella, lisztéria előfordulása, gátlási lehetőségei
 
13.
Húsipari Továbbképző Napok:
A versenyképesség technológiai feltételei /2002./
8.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A versenyképesség fogalma, technológiai lehetőségek a hatékonyság növelésében
Adalékanyagok gyakorlati felhasználása a versenyképesség szempontjából
A nyers hús és húskészítmények eltarthatóságának növelése
Funkcionális élelmiszerek
Biotermékek, a biotermékek jelentősége
Állatvédelmi törvény és betartásának szerepe, érvényesülése a hazai vágóhidakon
Csomagolás hatása a húsipari termékek eltarthatóságára
Újdonságok a csomagolásban és a környezetvédelem
Fóliafelhasználás a gyakorlatban
Versenyképesség - korszerű csomagolás
Versenyképesség és a csomagolás
 
14.
Húsipari Továbbképző Napok:
Az EU-csatlakozással kapcsolatos teendők a húsiparban /2003./
8.000,- Ft + ÁFA

Tartalom:
A minőségügy jogi szabályozása az EU-ban , hazai tennivalók
Lépésváltás az élelmiszer nyomon követésében
Az állatvédelmi törvény alkalmazása
A húsipari szennyvíztisztítás aktuális kérdései, lehetőségei
A hús új EU-s definíciója
A jelölés gyakorlati megvalósítása
A magyar élelmiszer-gazdaság világgazdasági mozgástere
Piacszabályozás a húsvertikumban
EU-csatlakozás hatása a húsipar munkavédelmére
Élelmiszer-biztonság a nemzetközi együttműködés tükrében
Melléktermékek élelmiszer-minőségi kérdései
EFSIS-szel kapcsolatos tapasztalatok
Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzések tapasztalatai és a jövőbeni tervek
Élelmiszer-biztonság

 
15. Húsipari Továbbképző Napok:
Nyomon követés a húsiparban /2004./
Tartalom:
Húsipari termékek nyomon követésének racionális megoldása, gyakorlati példák
Élelmiszer-biztonság, termék nyomon követésére teljes körű szoftveres és eszközmegoldás
Nyomonkövethetőségi rendszerek gyakorlati megvalósítása, illeszkedése a minőségirányítási, élelmiszer-biztonsági rendszerekhez
Nemzetközi szabvány készül a nyomonkövethetőségről
Élelmiszerek nyomon követése. Az EAN-UCC-rendszer kínálta lehetőségek
Nyomonkövethetőség a húsiparban
A nyomonkövethetőség bevezetésének üzemi tapasztalatai a Gyulai Húskombinát Rt.-ben
 
16. Húsipari Továbbképző Napok:
Az élelmiszer-biztonság és élelmiszer-minőség helyzete a magyar húspiacon /2005./
Tartalom:
Új követelmények az állat-egészségügyi szolgálat ellenőrzéseiben 2006. január 1-től az EU higiéniai csomagjának a tükrében
A HACCP programok hatósági felülvizsgálatának elméleti és gyakorlati kérdései az EU-s követelmények tükrében
A sertéságazat helyzetértékelése
Az EU vágott test minősítési rendszere és a hazai tapasztalat
Húsipari termékek biztonsága és minősége a hatósági ellenőrzések tükrében
Húsipari termékek jelölésével kapcsolatos előírások
A húskészítmények minőségének alakulása a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vizsgálatai alapján
 
17. Húsipari Továbbképző Napok:
Állatjóllét /2006./
Tartalom:
Nemzetközi és hazai jogszabályok a vágóállatok védelmére
Az állatok vágás előtti kezelésével, kábításával és vágásával kapcsolatos anatómiai és fiziológiai ismeretek
Állatjólléti követelmények érvényesítésére irányuló monitoring és az ellenőrző rendszerek
Kisvágóhidak állatvédelmi ellenőrzése
Az állatjárványok során alkalmazható módszerek az állatok leölésére
Az állatjóllét és a húsminőség megítélése néhány nagy sertésvágóhíd gyakorlatában
A legjobb üzemi gyakorlat kialakítását szolgáló állatjólléti irányelvek a sertés- és marhavágóhidakon
 
Sertéskitermelési adatok /1992./
50.000,- Ft + ÁFA

Tartalom:
Bőrös hasított felek ipari csontozása súlycsoportonként és együttesen
Bőrös hasított felek bontása, előkészítése különböző feldolgozási módokra
Lehúzott hasított felek hússzéki bontása
Lehúzott bőrös szalonna, illetve felületi zsiradékok mérési adatai

 
Vizsgálati módszerek felülbírálata és összehasonlító értékelése a matematikai-statisztikai szemlélet tükrében /1992./
5.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
Alapvető megoldások
Zavaró hatások
Kiugró értékek kezelése
Szempontok az analitikai eljárások kidolgozásához
Analitikai módszerek összehasonlító értékelése
Az érzékenységi hányados fogalma
Példák:
- Lineáris regressziós egyenlet konstansainak szignifikancia vizsgálata
- Következtetések
 
Hús és egészség /1992./
4.000,- Ft + ÁFA
Tartalom:
A hús kémiai összetevői
A húsfogyasztás alakulása
Zsír, zsírsav, koleszterin jelentősége egyes betegségek kialakulásában:
- Elhízás
- Érrendszeri és szívbetegségek
- Daganatos betegségek
A húsfehérjék szerepe táplálkozásunkban:
- Fehérje és amisosav-szükségleti normák
- Táplálékfehérjék minősége
A hús, mint makroelem-forrás (P, Ca, Na, K) és betegségeink:
- Húsfogyasztás hatása a veseműködésre
- Krónikus veseelégedetlenség
- Vesekő
- Magas vérnyomás
- Gyomor és bélrendszeri rákos daganatok
- Csontritkulás
A hús, mint mikroelem-forrás (Fe, Zn, Cu) és betegségeink:
- Vas
- Cink
- Réz
- Szelén
- Purinbázisok és egyes betegségeink
A hús, mint vitaminforrás:
- Vízben oldódó vitaminok
- Zsírban oldódó vitaminok
A hús maradványanyagai:
- Természetben előforduló vegyületek vagy szennyezőanyagok
- A húselőállításnál használt vegyületek
Húsfeldolgozás és egészség:
- Húsfeldolgozásnál használt anyagok
- Technológiai műveletek során képződő mutagének
A hús szerepe a kiegyenlített táplálkozásban